VESELÉ VÁNOCE! Díky, že jste s námi otevírali den po dni naše adventní okénka. Rádi bychom vám popřáli šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví, klidu a spokojenosti v tomto i následujícím roce. Děkujeme za vaši přízeň!

Otevíráme dvacáté čtvrté okénko našeho adventního kalendáře. Copak se pod ním asi skrývá?

PRASÁTKO. NE, NE, NEMUSÍM, JÁ UŽ HO VIDÍM. KOFOLU VÁM BOHUŽEL NENABÍDNEME, ALE ZLATÉ PRASÁTKO PRO VÁS MÁME. MŮŽETE HO LIBOVOLNĚ ZVĚTŠOVAT, ZMENŠOVAT, OTÁČET. DOKONCE PŘEPNOUT TEXT I DO JINÝCH JAZYKŮ. TAK VESELÉ VÁNOCE!

CHCI VIDĚT ZLATÉ PRASE! 🙂