Back

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud vám něco nefunguje, podívejte se nejdříve do nápovědy a přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy seřazené do hesel podle abecedy. V případě, že zde nenaleznete odpověď, kontaktujte nás.

ČLENSTVÍ

U některých kurzů se zobrazuje tlačítko Koupit členství. K čemu slouží?

Aktuálně toto tlačítko používáme k přesměrování některých stránek. V budoucnu bude možné pomocí tohoto tlačítka zakoupit např. měsíční členství a v rámci něho získat přístup ke všem kurzům. V současné době přidělujeme přístup k jednotlivým kurzům pouze těm uživatelům, kteří se k online kurzům přihlásili na webových stránkách seminare.fraus.cz.

HESLO

Zapomněl/a jsem heslo.

Pokud jste zapomněli heslo, podívejte se do své e-mailové schránky a vyhledejte v ní e-mail, který jste obdrželi při zahájení kurzu. Najdete v něm přihlašovací jméno a heslo k danému kurzu.

Změnil jsem si heslo.

Heslo není možné z bezpečnostních důvodu změnit. Byť se systém tváří, že je to možné, změna hesla není podporována.

Zadala jsem třikrát za sebou špatné heslo a zablokoval se mi přístup na stránky.

Jedná se o bezpečnostní opatření a máme to tak nastaveno záměrně. Jde o ochranu proti nevyžádanému útoku třetích stran. Vyčkejte 15 minut a poté se přihlaste pomocí správného hesla.

Zadal jsem několikrát za sebou špatné heslo a ani po 15 minutách se nemohu na stránky přihlásit.

Zde se jedná o další nastavení proti nevyžádanému útoku. Systém vaši IP adresu přiřadí na tzv. blacklist a vy se nebudete moci přihlásit. V případě, že tato situace nastane, kontaktujte nás.

KURZY

Přihlásil jsem se na kurz přes webové stránky Nakladatelství Fraus. Kdy dostanu přístup ke kurzu?

V den začátku kurzu dostanete přesné instrukce včetně návodu ke studiu na webu MODERNIVZDELAVANI.CZ. Buďte, prosím, trpěliví, snažíme se e-mail s úvodním slovem a přihlašovacími údaji posílat co nejdříve, většinou dopoledne. V případě, že od nás v den zahájení kurzu e-mail neobdržíte, obraťte se na Michala Urbánka (urbanek@fraus.cz) a požádejte ho o pomoc.

Proč si nemohu objednat/zakoupit kurz přímo na webu MODERNIVZDELAVANI.CZ?

Tento web slouží pouze jako vzdělávací platforma pro online kurzy a konference Nakladatelství Fraus. Přihlášku/Nákup kurzu je proto nutné uskutečnit na webu nakladatelství. Výjimkou jsou tzv. OPEN CLASS kurzy, které můžete studovat zdarma bez předchozí registrace a bez přihlášení. Více informací o tomto typu kurzu najdete níže.

Proč nejsou kurzy přístupné po celý rok?

Tuto možnost do budoucna zvažujeme, není však aktuálně na pořadu dne. Není to ani nejlepší volba pro přihlášené účastníky, neboť více než polovina z nich nechává vše na poslední chvíli a ve vysokém počtu procent kurz nedokončí, respektive vůbec nezačne. Proto nabízíme naše online kurzy v předem daném termínu, během kterého jsou pro přihlášené účastníky přístupné.

Co je OPEN CLASS kurz?

Online kurzy, které mají za svým názvem dodatek OPEN CLASS, jsou takové, které můžete studovat bez předchozí registrace a bez přihlášení na tomto webu. Jsou tedy dostupné pro všechny zájemce, kteří o ně mají zájem. Na rozdíl od našich klasických online kurzů u nich nedochází k automatickému vyhodnocení pokroku u jednotlivých lekcí a také vám není při dokončení celého kurzu automaticky vygenerováno osvědčení o jeho absolvování. V případě, že máte zájem o vydání osvědčení, je třeba správně zodpovědět otázky v rámci testu ověřujícího vaše znalosti, který je součástí kurzu.

Co je PRIVATE CLASS kurz?

Online kurzy, které mají za svým názvem dodatek PRIVATE CLASS, jsou takové, které jsou v určitém čase zpřístupněny pouze vybraném okruhu uživatelů. Typicky např. celému učitelskému sboru z jedné školy. Výhodou těchto online kurzů je jejich spuštění po předchozí dohodě v jakémkoli období dle přání školy bez nutnosti čekání na vypsání dalšího oficiálního termínu daného kurzu.

OSVĚDČENÍ

Jak získám osvědčení o absolvování konference či placeného kurzu?

Osvědčení vám pošleme do 14 dnů od termínu ukončení konference nebo akreditovaného kurzu. Z časových a finančních důvodů ho obdržíte v elektronické podobě do svých e-mailových schránek.

Jak získám osvědčení o absolvování neplaceného kurzu?

Osvědčení se vám automaticky vygeneruje po splnění všech částí kurzu, tj. absolvování kurzu na 100 %. Jestliže jste tuto podmínku splnili, objeví se vám u kurzu červené tlačítko DOKONČIT KURZ. Po kliknutí na toto tlačítko se vám na obrazovce objeví osvědčení. To si stáhnete do svého zařízení kliknutím na malé tlačítko uprostřed spodní části obrazovky přímo pod certifikátem a logem Nakladatelství Fraus. Osvědčení je možné také stáhnout po dokončení kurzu kliknutím na tlačítko Osvědčení na úvodní stránce kurzu.

Jak získám osvědčení o absolvování OPEN CLASS kurzu?

OPEN CLASS kurzy obsahují lekci, ve které najdete odkaz k vyplnění testu ověřujícího vaše znalosti. Pokud zodpovíte všechny otázky v testu správně, pošleme vám e-mailem v horizontu 14 dnů od vyplnění testu osvědčení o úspěšném absolvování online kurzu. U tohoto typu kurzu není osvědčení generováno automaticky jako u klasického neplaceného kurzu.

Mám splněny všechny části neplaceného kurzu, ale osvědčení jsem nikde nenašel/nenašla.

Osvědčení je generováno automaticky po kliknutí na červené tlačítko DOKONČIT KURZ. Pokud se vám toto tlačítko neobjevilo, znamená to, že nemáte splněny všechny povinné části kurzu. Podívejte se, prosím, do nápovědy.

Před dvěma měsíci jsem u vás absolvovala jeden z neplacených kurzů. Vše jsem splnila a teď potřebuji osvědčení.

Osvědčení máte k dispozici pouze po úspěšném dokončení kurzu a to pouze po dobu přístupu k danému online kurzu. Jakmile vám přístup k online kurzu vyprší, není již možné si osvědčení zpětně stáhnout. V odůvodněných případech nás, prosím, kontaktujte.

PŘÍSTUP KE KURZU

Nestihl jsem kurz dokončit ve vymezeném časovém období. Můžete mi, prosím, prodloužit přístup?

Bohužel vás musíme zklamat. Na vymezené časové období kurzu navazují další procesy, jako např. vyhodnocení dotazníků, odeslání vzorků učebnic apod. Navíc se většinu věcí snažíme hromadně zautomatizovat. Z těchto důvodů není možné prodlužovat přístup ke kurzům. Většinu kurzů však v průběhu roku opakujeme, takže existuje šance se na kurz znovu přihlásit.

Přihlásil jsem se na kurz přes webové stránky Nakladatelství Fraus. Kdy dostanu přístup ke kurzu?

V den začátku kurzu dostanete přesné instrukce včetně návodu ke studiu na webu MODERNIVZDELAVANI.CZ. Buďte, prosím, trpěliví, snažíme se e-mail s úvodním slovem a přihlašovacími údaji posílat co nejdříve, většinou dopoledne. V případě, že od nás v den zahájení kurzu e-mail neobdržíte, obraťte se na Michala Urbánka (urbanek@fraus.cz) a požádejte ho o pomoc.