Back
Avatar uživatele

Jana Čadová

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Své zkušenosti z výuky na ZŠ zúročuje jako metodik angličtiny a školitel. V roli metodika působila v řadě projektů: Metodika v anglickém jazyce - CLIL (VEDU Jihlava), Jazykový rozvoj pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (MUVS ČVUT), Vzdělání 21 (Fraus), Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ (ABSOLUTE o.s.) aj. Připravuje a vede metodické semináře dalšího vzdělávání učitelů a Didaktická studia angličtiny na UEM VŠCHT, NPI ČR a VISK. V oblasti tvorby výukových materiálů pro děti mladšího a staršího školního věku spolupracovala s nakladatelstvím Cambridge University Press, nyní spolupracuje s nakladatelstvím Fraus. Od roku 2001 je členkou AMATE - profesního sdružení metodiků.

1 Kurz
2