Back
Avatar uživatele

RNDr. Iva Dřímalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství matematiky a fyziky pro střední školy na PřF MU, doktorský titul získala v oboru matematická analýza, také na PřF MU. Je lektorkou na Masarykově univerzitě, kde vyučuje matematiku, studenty učitelství provádí na cvičeních lineární algebrou, ostatní obory matematickou analýzou. Ve své praxi se zaměřuje především na motivaci svých studentů a budování dobrých vztahů ke studované disciplíně. Zajímá se o didaktiku matematiky a zavedla na PřF nový předmět, který slouží jako podpora budoucích učitelů v jejich studiu v prvním ročníku. Při doktorském studiu získala cenu studentské komory akademického senátu za podíl na výuce, kterou udělují studenti svým oblíbeným vyučujícím.

2
165