Back
Avatar uživatele

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

Vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a fyzika na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Doktorát získal na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě strojní, v oboru matematické a fyzikální inženýrství. Devět let učil postupně na třech středních školách matematiku, fyziku a informatiku. Nyní působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě, na Katedře matematiky. Věnuje se otázkám využití počítačů ve výuce matematiky. Nyní se soustředí především na geometrii, zabýval se však též počítačovou podporou finančního vzdělávání.V roce 2011 založil první GeoGebra institut v České republice. Podílel se na lokalizaci programu GeoGebra a stále se věnuje výuce tohoto programu na vysoké škole i v kurzech pro učitele. Je členem Národního kabinetu Matematika a její aplikace. Podílel se na tvorbě i lektorování kurzu zaměřeného na podporu rozvoje digitálních kompetencí ve výuce matematiky pro Národní pedagogický institut České republiky.

1 Kurz
5