Back
Avatar uživatele

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – anglický jazyk, a doktorský studijní program filologie – český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil jako vědecký pracovník oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a na částečný úvazek též jako odborný asistent Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Od 2016 je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Podílí se na činnosti jazykové poradny ÚJČ, zabývá se vývojovými pohyby v současné češtině, její normou a kodifikací. Je spoluautorem Internetové jazykové příručky, věnuje se též popularizaci jazyka v médiích.

1 Kurz
4 Student