Back
Avatar uživatele

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK Praha, obor pravděpodobnost a matematická statistika, tamtéž absolvoval i vědeckou aspiranturu. Přednáší na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zabývá se elementární pravděpodobností a její didaktikou, optimalizací, aplikacemi matematiky v praxi, prací s talentovanými studenty a popularizací matematiky. Dlouhodobě působil jako předseda krajského výboru matematické olympiády a místopředseda Ústředního výboru matematické olympiády. Spoluautor učebnic pro ZŠ i SŠ a řady dalších publikací. Pravidelně se účastní letních škol, seminářů i jednorázových přednášek doma i v zahraničí.

1 Kurz
5