Představujeme vám naše lektory

zina pittrova

Mgr. Zina Pittrová

Hlavními okruhy jejího zájmu jsou výuka výslovnosti a hláskování, výuka angličtiny pomocí technologií a písniček, výuka zaměřená na žáka (learner-centred teaching), a především rozvoj komunikativních dovedností studentů.

jitka michnova

PhDr. Jitka Michnová

Spolupracuje s nadací Pomáháme školám k úspěchu, připravila a realizuje projekt „Učitel naživo“. Je zkušenou lektorkou, od roku 2008 vede semináře a otevřené hodiny zaměřené na výuku Hejného matematiky dle metody VOBS, podílí se na přípravě a průběhu konferencí a letních škol.

julie machatova

Mgr. Julie Machatová

Dlouhodobě spolupracuje na edukačních a propagačních aktivitách Hrdličkova muzea člověka PřF UK, vzdělávacího centra ArcheoPop, jehož je zakládající členkou, a nejnověji i Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

ivo kralicek

RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.

Dlouhodobě se snaží vzbudit zájem žáků o přírodovědné obory. Často organizuje odborné exkurze, přednášky a kurzy pro mládež a učitele se zájmem o přírodu. Za svoji činnost získal v roce 2019 cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy.

miluska karaskova

PaedDr. Miluška Karásková

Zakládající členka profesní asociace AMATE. Dlouhou dobu spolupracovala s MŠMT jako recenzentka učebnic pro výuku AJ. Je spoluautorkou učebnicové řady Matt the Bat a Click with Friends.

martina grycova

Mgr. Martina Grycová

Lektorsky spolupracuje s Nakladatelstvím Fraus v seminářích zaměřených na genetickou metodu čtení a psaní. Je zároveň spoluautorkou učebnic genetické metody čtení a psaní: Začínáme číst a psát genetickou metodou, Už čteme a píšeme sami.

karla cerna

Mgr. Karla Černá

Spoluautorka učebnic Začínáme číst a psát genetickou metodou a Už čteme a píšeme sami. Externě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně v oblasti strategie a řízení třídy.

lenka bittmannova

Mgr. Lenka Bittmannová

Zaměřuje se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností, včetně alternativní komunikace, i na párovou a rodinnou terapii. Věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oblasti speciálního školství a problematiky PAS.

gabriela babusova

PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

Zástupkyně ředitele na základní škole a externí spolupracovnice katedry českého jazyka na PedF UK, kde se zaměřuje na didaktiku českého jazyka pro 1.stupeň. Zkušenosti uplatňuje jako odborná konzultantka, autorka a lektorka.

katerina valcharova

Mgr. et Mgr. Kateřina Valchářová

Jejím velkým koníčkem je oblast zážitkové pedagogiky, zkušenosti získávala nejen v rámci tuzemských organizací, ale také během zahraničních pobytů v USA, Španělsku nebo Anglii. Své dovednosti aplikovala na stovkách adaptačních a seznamovacích programů pro děti všech věkových skupin.

jana tvrznikova

Mgr. Jana Tvrzníková

ZŠ a MŠ Dolákova, Praha

Aktivně se podílí na přípravě německých letních táborů pro děti a mládež v Německu, Holandsku a ČR. Je spoluautorkou učebnicové řady němčiny pro 2. stupeň ZŠ a víceletých gymnázií Deutsch mit Max neu + interaktiv.

andrea tlaskalova

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh

Je koordinátorkou pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, pro Globální rozvojové vzdělávání a na škole vede programy Ekoškola, Světová škola, Škola pro udržitelný život, Fairtradová škola, Skutečně zdravá škola a Podnikavá škola.

stanislav stepanik

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Katedra českého jazyka a literatury PedF UP v Olomouci

Zabývá se komparativní didaktikou mateřského jazyka. Vyučuje disciplíny související s didaktikou českého jazyka, s aktuálními otázkami současné češtiny a jejich didaktickými implikacemi. S českými, slovenskými a polskými kolegy vytvořil novou didaktickou koncepci výuky češtiny na 1. a 2. stupni ZŠ.

pavel sidak

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.

Ústav pro českou literaturu

Odborný pracovník Oddělení lekografie ÚČL AV ČR, od roku 2016 lektor na Vysoké škole kreativní komunikace. Vedoucí redaktor časopisu Česká literatura.

martin prosek

PhDr. Martin Prošek, Ph.D.

Podílí se na činnosti jazykové poradny ÚJČ, zabývá se vývojovými pohyby v současné češtině, její normou a kodifikací. Je spoluautorem Internetové jazykové příručky, věnuje se též popularizaci jazyka v médiích.